Gepolariseerd licht?!?

Om toch wat achtergrond te kennen, een stukje achtergrond informatie. Want wat is gepolariseerd licht nou eigenlijk?

Licht kan men zich voorstellen als een golfbeweging, die zich voortplant in de richting waar het licht naartoe schijnt. Deze golven kunnen op en neer gaan in alle richtingen, maar ze kunnen ook allemaal in één richting staan. In het laatste geval zegt men dat het licht gepolariseerd is. In het onderstaande plaatje wordt dit principe weergegeven.


Verschil tussen niet-gepolariseerd en gepolariseerd licht

Licht kan op verschillende manieren gepolariseerd raken, bij fotografie heb je meestal te maken met polarisatie door reflectie of door verstrooiing. Voor een voorbeeld hiervan, zie de onderstaande afbeelding.


Polarisatie van licht door reflectie

Een polarisatie filter werkt eigenlijk heel simpel, het laat alleen het licht dat in één bepaalde richting gepolariseerd is door. Licht dat in de loodrechte richting is gepolariseerd wordt weggefilterd, en van niet-gepolariseerd licht wordt alleen de component in één richting doorgelaten. In het onderstaande plaatje wordt dit nog eens uitgelegd.


De werking van een polarisatie filter.

Licht dat door bijvoorbeeld reflectie gepolariseerd is, kan dus door het filter in de juiste stand te draaien weggefilterd worden. Dit is te zien in het onderstaande plaatje, waar in de rechter foto de reflectie van het raam in de vensterbank wel door het filter te zien is. Bij de linker foto werd het filter 90 graden verdraaid, en te zien is dat hier de reflectie niet meer zichtbaar is door het filter.


Links is de reflectie in de vensterbank nog te zien door het filter, rechts niet meer.

COPYRIGHT © MARK LEEMAN